Hỗ trợ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

Cùng con vui học tiếng Việt

Cùng con học tiếng Việt Tiểu Học

Mẹ cùng con học tiếng Việt

Cùng con học tiếng Việt tại Hoc10

Hướng dẫn chi tiết

Hướng dẫn cách kiểm tra sách thật

- Thầy cô vui lòng nhập số seri bao gồm 12 ký tự được in trên tem chống giả ở bìa sách cuối cùng và nhấn "Kiểm tra"

Thầy cô lưu ý:

- Trường hợp màn hình hiện thông báo màu xanh có nội dung “Mã seri hợp lệ” có nghĩa cuốn sách của tương ứng với seri đó là sách do Cánh Diều xuất bản.

- Trường hợp màn hình hiện thông báo màu đỏ có nội dung “Mã seri không hợp lệ” có nghĩa là cuốn sách tương ứng với seri đó KHÔNG phải do Cánh Diều xuất bản.

Chung tay đẩy lùi sách giả!

Hình ảnh tem chống giả