Bộ sách giáo khoa Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều
Bộ sách thứ nhất (đầu tiên)

Bộ sách thứ nhất (đầu tiên)

Bộ sách thứ nhất (đầu tiên) góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá sách giáo khoa, xoá bỏ cơ chế độc quyền trong lĩnh vực xuất bản - in - phát hành sách giáo khoa.

Tác giả bộ sách Cánh Diều

Tác giả bộ sách Cánh Diều

Tác giả bộ sách Cánh Diều là những nhà giáo, nhà khoa học tâm huyết và giàu kinh nghiệm. Trong đó, có tác giả là Tổng Chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và nhiều tác giả là thành viên Ban Phát triển Chương trình tổng thể, Ban Phát triển các chương trình môn học thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Phiên bản điện tử

Phiên bản điện tử

Bên cạnh sách giấy, bộ sách Cánh Diều còn có phiên bản điện tử và nhiều học liệu điện tử sinh động đi kèm để hỗ trợ quá trình giảng dạy - học tập của Giáo viên và Học sinh.

Đặc trưng SGK điện tử Cánh Diều

Đặc trưng sách giáo khoa điện tử Cánh Diều

Thể loại sách điện tử

Thể loại sách giáo khoa điện tử
Sách giáo khoa, sách chuyên đềSách bổ
trợ
Sách giáo viên

Kế hoạch phát hành sách theo chương trình GDPT mới 2018

 • Ảnh lớp học
  Lớp 1
 • Ảnh lớp học
  Lớp 2Lớp 6
 • Ảnh lớp học
  Lớp 3Lớp 7Lớp 10
 • Ảnh lớp học
  Lớp 4Lớp 8Lớp 11
 • Ảnh lớp học
  Lớp 5Lớp 9Lớp 12

Chương trình môn học

Chương trình môn học
Tổng thể

Chương trình môn học
Toán

Chương trình môn học
Ngữ văn

Chương trình môn học
Giáo dục công dân

Chương trình môn học
Tự nhiên và Xã hội

Chương trình môn học
Địa lí

Chương trình môn học
Lịch sử và Địa lí

Chương trình môn học
Lịch sử